Cách xử lý nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan, asen, độc tố,hữu cơ tcg2

CÁCH XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN NHIỄM SẮT, MANGAN, ASEN, ĐỘC TỐ, HỮU CƠ

  • Mã sản phẩm: TCG2
  • Lọc triệt để các kim loại nặng như, Sắt, Mangan, Đồng, Chì…
  • Lọc triệt để các độc tố, Asen, Nitorit, lọc trong, khử nùi hôi tanh trong nguồn nước.
  • Lọc triệt để các biểu hiện cặn vàng, cặn đen bám trên các thiết bị sử dụng trong sinh hoạt.
  • Chất lượng nước sau hệ thống lọc TCG2 đạt QCVN02:2009/BYT.
  • Bảo hành sản phẩm 12 tháng.