hệ thống lọc xử lý nước giếng khoan nhiễm sắt, mangan, độc tố khử mùi hôi tanh(ang2)

HỆ THỐNG LỌC XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN NHIỄM SẮT, MANGAN, ĐỘC TỐ LỌC TRONG KHỬ MÙI HÔI TANH

  • Mã sản phẩm: ANG2
  • Xử lý triệt để các kim loại nặng như, Sắt, Mangan, Đồng, Chì…
  • Xử lý triệt để các độc tố, Chất hữu cơ, Asen, Nitorit, Clo…
  • Lọc trong, khử mầu, mùi, loại bỏ cặn trắng, cặn đen trong nước… 
  • Chất lượng  nước sau xử lý đạt QCVN02:2009/BYT.
  • Bảo hành sản phẩm: 12 tháng