DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LỌC NƯỚC MÔI TRƯỜNG PENTAIR QUỐC TẾ

RO từ 300L – 500L – 900 – 1300 đến 100M3

Hệ thống RO hoạt động tối ưu, sử dụng các loại thiết bị, vật tư, vật liệu của các nước hàng đầu về công nghệ môi trường như Mỹ, Anh, Thụy điển, Phần lan….